ลวดสลิง Steel Wire Rope
  • QA Certifications

  • Wire Rope Spec : 8×19

    Wire Rope Spec : 8×19 Fiber Core Wire Rope Spec : 8×19 Fiber Core JIS-G3525 For Hoist and Governor ลวดสลิง สำหรับ เครื่องยก เครื่องชักรอก และเครื่องควบคุมความเร็วของเครื่องยนต์ Wire Rope Spec : 8×19 IWRC JIS-G3525 For Hoist and Governor ลวดสลิง สำหรับ เครื่องยก เครื่องชักรอก และเครื่องควบคุมความเร็วของเครื่องยนต์ Wire Rope Spec : 8×19 Filler Wire Rope Spec : 8×19 Seale

  • Wire Rope Spec : 17×7 18×7

    Wire Rope Spec : 17×7 18×7

  • Wire Rope Spec : 6×7 6×24 6×37

    Wire Rope Spec : 6×7 Wire Rope Spec : 6×24 Wire Rope Spec : 6×37